Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Galerías multimedia

Galerías fotográficas

Semana Santa

Reserva Eucarística do Xoves Santo na Franqueira
Lavatorio A Franqueira
Crucificado A Franqueira
Crucificado
Procesión da Virxe das Dores A Franqueira
Pascua de Resurrección
2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego