Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Galerías multimedia

Galerías fotográficas

Romaría das pascuillas

Todo preparado
Todos dispostos
Recepción
As Achas
O Rosario Achas
E así foron chegando todas
O espacio non chegou para tanta xente
Ofrenda da parroquia de Bugarín
Todos queremos a Paz
D. Luis e D. Gilberto
Ata o ano que ven
2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego