Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

Campaña enlázate pola xustiza

Lunes, 17 de julio de 2017
No santuario temos os paneis da campaña "Enlázate pola xustiza" que ten a súa orixe na encíclica do papa Francisco sobre o coidado da "casa común" a nosa terra. podes acceder a páxina desta acción de institucións da Igrexa
entra na páxina, infórmate e decídete 

www.enlazateporlajusticia.org/ 
2018. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego