Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

XORNADA DOS ENFERMOS

Domingo, 11 de febrero de 2018
O domingo 11 de febreiro, festividade da Virxe de Lurdes, a Igrexa celebra a XXVI edición da Xornada do enfermo. O Papa Francisco convida a poñer a nosa ollada no momento en que María recibe a maternidade da humanidade nova que abrolla da árbore fecunda da Cruz de Cristo.
Teremos a oportunidade de encomendar aos nosos enfermos á Virxe María. Estar preto dos que sofren e padecen a dor da enfermidade, a ancianidade e tantas limitacións, é unha obra de misericordia
 Co lema "acompañar á familia na enfermidade" estamos invitados a estar preto das familias que teñen no seu seo persoas que están sufrindo a enfermidade.

Na tarde do domingo 11 de febreiro faremos unha celebración especial con esta intención.

www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-del-enfermo-2018/2019. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego