Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

IMAXE DE PEDRA PARA O OUTEIRO DA VIRXE

Domingo, 02 de agosto de 2020
No Outeiro, onde celebramos cada ano a Romaría das Pascuillas, irá colocada unha magnífica e monumental imaxe da Virxe da Franqueira de máis de 3 metros de altura. Realizada en granito polo escultor Xoán Vázquez daralle un novo protagonismo ao espazo.
No Outeiro,  onde celebramos cada ano a Romaría das Pascuillas, irá colocada unha magnífica e monumental imaxe da Virxe da Franqueira de máis de 3 metros de altura. Realizada en granito polo escultor Xoán Vázquez daralle un novo protagonismo ao espazo.
O munmento fará a lembranza do achado da imaxe no medio dos penedos emerxendo desde unhas pedras, un carro de pedra estará empurrando cara o exterior portando a imaxe.
Este setembro teremos xa connosco esta homenaxe dos devotos á Virxe da Franqueira


2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego