Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

SANTA MARÍA NAI DE DEUS

Viernes, 01 de enero de 2021
No primeiro día do ano celebramos a solemnidade de Santa María Nai de Deus. O Santuario da Franqueira, polo seu vínculo espiritual coa Basílica Papal de Santa María a Maior de Roma, te o privilexio de que os peregrinos e romeiros reciban as grazas da Indulxencia Plenaria. Reforxzamos os horarios da Celebración do Sacramento da Reconciliación
 
2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego