Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

ANO XUBIAR DE SAN XOSÉ

Viernes, 19 de marzo de 2021
Este ano ven ser moi especial ao celebrarse os 150 anos do patronazgo de san Xosé
 

Desde o día 8 de decembro a Igrexa celebra este ano especial de San Xosé ao conmemorarse os 150 anos da súa proclamación como patrono da Igrexa. Cada día a nosa diocese ven de publicar unha imaxe e oración dedicada a San Xosé. Ten varias ventaxas: rezar, por un momento a nosa mente e corazón nas mans do que coidou de Xesús, renovar a nosa participación comunitaria e coñecer a través de pequenas frases a doutrina sobre o noso patrono universal.
Pola nosa parte publicaremos tamén un material específico previo á celebración do 19 de marzo
2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego