Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

PASTORAL DA SAÚDE

XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

 XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

Este ano a Xornada do enfermo na festividade da Virxe de Lourdes está adicada  a María "Icono da confianza e do acompañamento". Podes descargar o material na páxina da Congferencia Episcopal Española


www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-del-enfermo-2016/


Na nosa diocese teremos un cursiño o día 13 de febreiro, sábado sobre a pastoral da saúde.

www.diocesetuivigo.org/informacion/noticias/ano%202016/febreiro%2016/xornada%20do%20enfermo.pdf
2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego