Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Galerías multimedia

Galerías fotográficas

Nevada de xaneiro 2013

A Franqueira esperta baixo un manto branco
Todo branco. A Graza de Deus todo o cubre
Debaixo do teu amparo acollémonos Nosa Naiciña. Así como a neve o cubriu todo, protèxenos María co teu amor
No fogar atopas o calor do amor e Deus que nos trae María
Atopar refuxio e descanso cando chega a noite
2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego