Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Grupos: Catequese, Coro, Caritas, Biblia

Catequese

PROGRAMACIÓN 2014-15

EVANXELIZACIÓN E FORMACIÓN

Convido a cada cristián, en calquer lugar e situación a renovar o seu encontro persoal con Cristo ou, ó menos, a tomar a decisión de deixarse atopar por El” (EG 3)

 

CATEQUESE

FAMILIA

Polo bautismo recibido, cada membro do Pobo de Deus converteuse en discípulo misioneiro” EG. 119

 

A transmisión da fe é unha das tarefas máis importante da comunidad cristiá. Os cativos e mozos da parroquia adquiren, non so os coñecementos, senón tamén os valores propios dos crentes a través, non so das sesións de catequese, senón dos encontros , convivencias, excursións e actividades. Nas parroquias de A Franqueira, Prado da Canda e A Lamosa, o equipo de catequistas, desenrolan un labor esencial de encontro cos máis novos dñandolles "razón da nosa fe".
Durante a Coresma estamos a entegar os símbolos do quesignifica ser cristián: a Palabra, o Credo e a oración do Noso Pai. Así, acompalados por toda a comunidade, asumen na súa vida o que significa e é ser seguidor de Xesús.
Aínda que non é unha catequese estructurada, existe  tamén, algúns momentos de formación para os adultos: encontros, retiros, convivancias, excursións, que nos axudan a percibir a esencia da nosa vida de fe.2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego