Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Historia

Artículos e estudos sobre A Franqueira

 Esta sección recolle diversos traballos e publicacións para dar a coñecer un pouco máis a fondo a Historia e as tradicións do Santuario da Nosa Señora da Franqueira

Coñece un pouco máis as romarías da Franqueira


archivos_editor/file/historia%20y%20romer%C3%ADas.pdf


A Historia da Franqueira de forma sixela

archivos_editor/file/un retazo da historia.pdf


Moitos persoeiros ilustres visitaron á Nosa Señora


archivos_editor/file/visitantes ilustres da franqueira.pdf

Os datos máis sobresaíntes da Franqueira, así como, os detalles máis pequenos.

archivos_editor/file/cronoloxía da franqueira.pdfarchivos_editor/file/historia y romerías.pdf2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego