Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Grupos: Catequese, Coro, Caritas, Biblia

Aula de Biblia

AULA DE BIBLIA

O día 8 de cada mes está adicado moi especialmente á Virxe da Franqueira, por iso, o 8 do mes de marzo, deu comezo no Santuario a Aula de Biblia. Nela están a participar un grupo de persoas que desexan coñecer un pouco máis a Sagrada Escritura. Despois de dúas sesións comprovouse a necesidade de ir ó esencial e, traballar, cunha dinámica activa,  o coñecemento da Biblia.
Queremos facelo desde unha profunda devoción á Virxe María, así, como Ela acolle a Palabra e a fai vida pola acción doEspírito, que cada un de nós, sexamos quen de deixarse activar por ese mesmo Espírito

PROGRAMACIÓN 2014-15

GRUPO DE BIBLIA “NOSA SEÑORA DA FONTE DA FRANQUEIRA”

Toda a evanxelización está fundada sobre a Palabra, escoitada, meditada, vivida, celebrada e testemuñada. As sagradas escrituras son fonte de evanxelización”. (EG 174)

 

Calendario:

2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego