Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

CARTA EUROPEA DO CISTER E RUTA DO CISTER EN GALICIA

CARTA EUROPEA DO CISTER E RUTA DO CISTER EN GALICIA

 Desde o pasado decembro do 2014 esta Parroquia- Santuario de Santa María da Franqueira foi aceptada como membro da Carta Europea do Císter e está a formar parte da constitución en galicia da Ruta do Císter.
A Franqueira foi un modesto mosteiro pero cunha longa traxectoria histórica que abarca desde o século VI ata o ano 1835 e que deixou unha fonda pecada na alma das xentes pola devoción ña Virxe da Fonte que se custodia no seu templo. Neste apartado iremos dando conta das novas que vaian xurdindo a partires desta incorporación. 
Poñemos á vosa disposición algúns enlaces para facervos unha idea e algún material que enviamos á dirección desta asociación

Esta é a páxina oficial da asociación

www.cister.net/

Este é a carta europea de abadías e lugares  cistercienses

archivos_editor/file/Carta europea delñ Cister_ Presentacion, principios, etc.pdf


Na páxina da asociación podes acceder ós mosteiros que están xa incorporadosen Galicia: Acibeiro, Melón, Oseira, Oia. Agora solicitamos a incorporación: Franqueira, Meira, Montederramo.

Nestes enlaces podes ver as crónicas das reunións de comezo da asociación en Galicia

archivos_editor/file/ruta del císter_ Reunión inaugural en Galicia.pdf

archivos_editor/file/Nota%20informativa-%20Reuni%C3%B3n%20C%C3%ADster%20Galicia%202014.pdf

archivos_editor/file/Nota informativa- Reunión Císter Galicia 2014.pdf
Texto que se enviou á asociación

archivos_editor/file/Monasterio de Santa María da Franqueira texto en español.pdf


Artículo publicado no Faro de Vigo

www.farodevigo.es/comarcas/2015/01/11/franqueira-formara-parte-ruta-cister/1163171.html
 
2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego