Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Galerías multimedia

Galerías fotográficas

XUBILEO DA MISERICORDIA

Porta da misericordia na Franqueira
Pai Misericordioso
O Bo Pastor
O Bo Samaritano
O Bo Samaritano
Casa Mater Misericordiae
Inicio
Apertura
Apertura
entrada
eucaristia
Eucaristía
ofrenda obras de misericordia
2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego