Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Galerías multimedia

Galerías fotográficas

Os Poxos

Os Poxos - 01
Os Poxos - 02
Os Poxos - 03
Os Poxos - 04
Os Poxos - 05
Os Poxos - 06
Os Poxos - 07
Os Poxos - 08
Os Poxos - 09
Os Poxos - 10
Os Poxos - 11
2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego