Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

CADA DOMINGO UNHA OBRA DE MISERICORDIA E PROGRAMACIÓN PASTORAL

Domingo, 24 de enero de 2016
A partires do domingo 24 de xaneiro ad¡caremos a predicación das celebracións a unha obra de misericordia según os textos da liturxia.
Podes acceder ao calendario desde este domingo ata a festividade das Pascuillas o día 16 de maio
programación pastoral do santuario da franqueira

archivos_editor/file/PROGRAMACIÓN PASTORAL 2015-16.pdf 

Calendario de predicación dasobras de misericordia

archivos_editor/file/calendario domingos enero mayo en A4.pdf2020. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego