Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

CERCO DE SAN SEBASTIÁN NA FRANQUEIRA E PRADO DA CANDA

Sábado, 19 de enero de 2019
COMO TODOS OS ANOS, CHEGADO O CEMZO DO ANO, ENCOMENDÁMONOS Á INTERCESIÓN DESTE SANTO MÁRTIR E PREGAMOS AO SEÑOR PEDINDO A SÚA BENDICIÓN NAS TAREFAS DO TRABALLO. BENDICIÓN DOS FOGARES, DOS MEMBROS DAS NOSAS FAMILIAS, DOS TRABALLOS E DAS TERRAS DE CULTIVO E ANIMAIS.
NA FRANQUEIRA É O DÍA 19 E EN PRADO DA CANDA O 26
TEDES TODA A INFORMACIÓN NOS CARTEIS
 2019. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego