Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Noticias del Santuario

COMUNICADO SOBRE A ROMARÍA DAS PASCUILLAS

Jueves, 16 de abril de 2020
PODEDES ACCEDER AO COMUNICADO EMITIDO POLO SANTUARIO SOBRE AS FESTIVIDADES DA ROMARÍA DAS PASCUILLAS NA HONRA DA NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA
 


COMUNICADO DA PARROQUIA- SANTUARIO DA NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA SOBRE A CELEBRACIÓN DA ROMARÍA DAS PASCUILLAS

 

Desde o inicio da alarma sanitaria declarada a causa da pandemia do coronavirus Covid19, somos conscientes da gravidade da situación uníndonos en oración e, pedindo especialmente, polas persoas que sofren esta enfermidade, os falecidos e todos os familiares. Unímonos de todo corazón a aqueles, que nos diversos servizos na sociedade, realizan as tarefas de atención e coidado das persoas: sanitarios, servizos públicos, e institucións.

 

Asumindo as normativas que se foron deseñando en cada circunstancia por parte das autoridades, fomos servindo da mellor forma posible as persoas nos diversos ámbitos pastorais: atención sacramental, oración e caridade.

 

En diálogo co Bispo da nosa Diocese e coas autoridades municipais non podemos prever un escenario favorable a que a Romaría das Pascuillas sexa celebrada de xeito ordinario. Tampouco se ve como factible trasladala a outra data por considerar que é descoñecido o futuro a longo prazo.

 

Por isto, con fonda dor de corazón comunicamos que a celebración da Romaría das Pascuillas previstas para o día 1 de xuño de 2020 quedan suspendidas.

 

Sabemos da dor que supón para os romeiros e peregrinos que cada ano, con fonda devoción acoden a este santuario aceptar esta medida, pero isto non impide que na data prevista poidamos unirnos espiritualmente en comuñón de fe para elevar a nosa pregaria á Virxe María.

 

A canle de comunicación co Santuario segue aberta e a disposición de todos a través dos medios: teléfono, internet, facebook, para os servizos e atencións que fosen necesarias.

 

 

Algunhas das accións realizadas e proxectos cara o futuro

 

Desde o inicio da alarma sanitaria no altar da Virxe está acesa unha vela simbolizando as pregarias dos romeiros e peregrinos. Moitas persoas empregan as redes sociais para facer chegar as súas peticións que recolle o párroco e as deposita xunto ao altar.

 

Celébrase a Eucaristía cada día, a porta pechada e sen fieis,  pedindo polos enfermos e polo fin da pandemia

Nas pantallas do santuario, namentres se celebra a Misa, visualízanse as fotografías de flores que envían os devotos desde as súas casas como ofrenda á Nosa Señora así como as peticións e os nomes de quen se quere pedir

Cáritas interparroquial segue a realizar o seu traballo de atención ás persoas que o demandan e continuando o seguimento de necesidades.

 

De cara ao futuro:

 

Estableceranse canles de comunicación coas parroquias que veñen de participar á Romaría para que o día 1 de xuño, aínda que non sexa de forma presencial no Santuario, poida ser unha data de celebración nas distintas comunidades e nos fogares dos romeiros.

 

Reiteramos a nosa disposición a todos de poñernos ao servizo do que necesiten: atención espiritual por teléfono e o servizo da nosa Cáritas interparroquial.

 

Unidos na oración ante a imaxe da Virxe María na advocación da Nosa Señora da Franqueira pedimos fortaleza na fe, seguridade da esperanza e constancia na caridade.

 

 

 

 

Coas miñas pregarias

 

Xabier Alonso Docampo

Párroco- Reitor do Santuario da Nosa Señora da Franqueira.

 

A Franqueira, 16 de abril de 2020

 

 

 

2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego