Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

REFLEXIONES DIARIAS DESDE A FRANQUEIRA

REFLEXIONES DIARIAS DESDE A FRANQUEIRA

 Neste apartado podes descargar as reflexións diarias que se publican no Blog e no Facebook, así como o envío a través do móvil. A base destas reflexións está no evanxeo da Misa do día, aínda que se poida ocupar doutras realidades da vida. Non son moi extensas, tampouco moi técnicas, senón, un poñer en común as inquedanzas que abrollan da escoita da palabra diaria. Esparmos que sexan de proveito para todos.

Poñémolos en formato PDF por meses, comezando polo advento do 2014

Moitas grazas aos lectores asíduos que animan con este compartir de cada día.

archivos_editor/file/reflexiones%20febrero%202015.pdfarchivos_editor/file/reflexiones 2014.pdf 

archivos_editor/file/Reflexiones diarias desde A Franqueira enero 2015.pdf


archivos_editor/file/reflexiones%20febrero%202015.pdf
2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego